ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น Lab School
วันที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,17:39   อ่าน 13 ครั้ง