กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สุดารัตน์ น้อยสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นิตยา ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

พิศมัย ขำศรีบุษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0