กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์ ชินบุตร
ครู คศ.3

นางรัศมี แสนทวีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

จีรนันท์ ไชยพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0