กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ประยงค์ เนมังสัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์