โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ประยงค์ เนมังสัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชนสิษฎ์ ไชยสุข
ครูผู้ช่วย