โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตาม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การนิเทศติดตาม โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,15:47   อ่าน 31 ครั้ง