โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ภาพกิจกรรม
อบรมครูุป่าไม้
วันที่ 5 มีนาคม 2564  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  (กรมป่าไม้) 
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,15:39   อ่าน 65 ครั้ง