โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา2563
วันที่ 22-23 มีนาคม. 2564 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา2563 (ร.รกลุ่มตัวอย่าง)ตามคำสั่งที่ 111/2564 สพป.ศรีสะเกษเขต 3 คณะกรรมการชุดที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,11:34   อ่าน 22 ครั้ง