โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ภาพกิจกรรม
โครงการ "สานพลังเครือข่ายในระดับพื้นที่ "
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ฯ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "สานพลังเครือข่ายในระดับพื้นที่  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายนวัตรกรทางสังคมในชุมชน" ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ สถานที่โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ประธานในพิธีเปิดการอบรมนายอำเภอภูสิงห์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๖๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ฯ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ นักเรียนโรงเรียนบ้านทำนบ ผู้ปกครองนักเรียน  อพม.  อสม.  ผู้นำชุมชน  คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,12:35   อ่าน 21 ครั้ง