โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,13:57   อ่าน 40 ครั้ง