โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จัดคาราวาน มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชายแดน (อ่าน 35) 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 295) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (อ่าน 493) 12 ก.พ. 63
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 350) 18 ธ.ค. 62
กิจกรรมรับมอบอาคารโรงอาหาร สนามตะกร้อ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 428) 09 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 753) 06 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 582) 02 ก.พ. 61
จัดซื้อจัดจ้างซื้อตามโครงการการจัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน กิจกรรม การจ (อ่าน 676) 22 ก.ค. 59
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 677) 15 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีตั้งเสาเอกก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ (อ่าน 621) 02 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สปช.303/26 (อ่าน 571) 01 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน (อ่าน 518) 18 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ (อ่าน 445) 18 พ.ย. 58
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) (อ่าน 1135) 06 พ.ย. 58
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 804) 03 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และป (อ่าน 531) 29 ก.ค. 58
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างห้องสุขา ทอดถวาย ณ วัดป่าภูดิน วันอาทิ (อ่าน 486) 09 ก.ค. 58
การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอภูสิงห์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาในเขตอำเภ (อ่าน 591) 09 ก.ค. 58
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ(ระดับภาค) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 718) 26 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (อ่าน 1268) 04 พ.ย. 57
รายงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (อ่าน 10881) 21 ต.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยตามอญ ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 12 ตุลาคม 25 (อ่าน 634) 11 ต.ค. 57
เกียรติบัตร-กีฬา-กีฑากลุ่มพัฒนาการศึกษาละลมห้วยตามอญ (อ่าน 618) 08 ก.ค. 57
ประกาศกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๑ ละลม ห้วยตามอญ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา (อ่าน 598) 02 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาของโรงเรียน (อ่าน 901) 04 มิ.ย. 57
ดาวน์โหลดวารสารโรงเรียน (อ่าน 1085) 03 มิ.ย. 57
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาคารกลางวันให้นักเรียน (อ่าน 3167) 29 เม.ย. 57
ข่าวจาก สพป.ศก.3 (อ่าน 2307) 20 ม.ค. 57
แสดงความยินดีกับ ด.ญ.แก้วกาญ แรงรอม และ ด.ญ.ณัฐวดี ใจศรี เป็นตัวแทนเขตฯ สพป.ศก.3 ร่วมงานศิลปหัตถกรร (อ่าน 601) 02 ธ.ค. 56
ยินดีต้อนรับสู่....รั้ว น้ำเงิน-ขาว โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ (อ่าน 718) 30 พ.ย. 56