โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
หมู่ที่ 6 บ้านโคกหลัก  ตำบลห้วยตามอญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 0615582882
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
ชื่ออาจารย์ : สิริมา ไชยโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,11:16  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวดี ดวงอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,11:13  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
ชื่ออาจารย์ : ประยงค์ เนมังสัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,11:13  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ ธรรมพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2559,11:04  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..